Jump to Navigation

prof. Katarzyna Łącka

Prof. dr hab. n med. Katarzyna Łącka jest specjalistą II stopnia w zakresie endokrynologii oraz chorób wewnętrznych.

Tytuł profesora uzyskała w 2009 roku Jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedry Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych (zlokalizowanej w Poznaniu przy ul Przybyszewskiego 49). Jest stałym konsultantem w dziedzinie endokrynologii w Szpitalu Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Aktualnie pełni funkcję Specjalisty Wojewódzkiego w zakresie Endokrynologii w Województwie Lubuskim. Ambulatoryjnie konsultuje chorych : w ARS Medical w Pile ( w ramach umowy z NFZ) w ORTOP w Poznaniu

Jest autorem ponad 140 publikacji tematycznie związanych z endokrynologią, ponad 150 wystąpień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych; autorem książki (2 wydania); Choroby tarczycy. Rozpoznawanie i leczenie. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w których pełniła różne funkcje min. PTE, PTT, TIP, PTMN, ETA, ICCIDD,i in.Skróty

Main menu 2

by Dr. Radut.